آهن زنگ زده

آهن به هر اندازه ای هم که محکم و مقاوم باشه نياز به رنگ داره ُواگه رنگ زده نشه فرسوده شده وزنگ ميزنه ُوآنگاه اگه بهش دست بزنی يا با لباست برخورد کنه دست ولباس شمارو سياه وکثيف ميکنه .
انسان هم همينطوره ُيعنی نیاز به رنگ داره ُنه رنگ قرمز وآبی و....!!!     بلکه رنگ خدايی ُکه زيباترين رنگ هاست ُواين رنگ اگردر زندگی ما باشه ُُمايه ماندگاری ما خواهد بود .
البته يادمون نره وقتی ميخوان رنگ بزنن اول گرد وغبار اون و پاک میکنند وگر نه رنگ خوب نميشينه ُواگر هم موقت بشينه زود از آهن جدا ميشه ومي ريزه
 دقيقا مثل خيلی ار ماها که تا يه مسيری با خدا پيش ميايم ولی وسط راه در جا ميزنيم ُچون غبار هوای وهوس تو زندگی ما نشسته 


 بيايم رنگ خدايی رو تو زندگيمون پررنگ تر کنيم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی تازه کردن


دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393